Mijn kind is doof

Interessante links

De Hokjesman: 'De Doven'

De Hokjesman (een programma op de Nederlandse TV) begeeft zich in de Dovengemeenschap. Veel Doven die de Hokjesman ontmoet beschouwen het woord 'Doof' als een geuzentitel en zien daarom graag dat het met een hoofdletter D wordt geschreven. Waaruit bestaat die zo gekoesterde Dovencultuur nu precies waarover ze spreken in gebaren? En hoe denken de Doven over die grote groep mensen waar ze zich zo vaak toe moeten verhouden: 'de horenden'?

Documentaire De Hokjesman: 'De Doven'


 

Doofgewoon

Doofgewoon is een Nederlandse website voor ouders van dove kinderen. Zij krijgen veel informatie over het gehoor van hun kind, en veel minder informatie over hoe het is om doof op te groeien, waarom tweetaligheid belangrijk is voor dove en slechthorende kinderen, en hoe ze visueel kunnen communiceren met hun kinderen. De website bestaat vooral uit veel verhalen: van andere ouders van dove kinderen, van dove volwassenen, en van experts die op een toegankelijke manier vragen over hun vakgebied beantwoorden. Daarnaast zijn er tips voor de communicatie met jonge kinderen, en heel veel links naar andere websites en vakliteratuur.

Doofgewoon.nl


 

Blog Nederlandse ouders

Deze blog is opgezet door Nederlandse ouders om informatie en ervaringen te delen met ouders en verzorgers van dove kinderen.

"Wij kunnen daarvoor ook dankbaar gebruik maken van enkele Dove ervaringsdeskundigen. In het verleden zijn we allemaal tegen dingen aangelopen waarvan we achteraf dachten: als ik dat van te voren had geweten dan... ."

Blog Oudergroep van Dove Kinderen


 

Ik ben ook een mens

'Ik ben ook een mens' toont de levensverhalen van dove mensen. Daarvoor werd een beroep gedaan op het doctoraatsonderzoek van Goedele De Clerck, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent. De film kwam tot stand met de medewerking van Visual Box, een vzw van dove filmmakers en werd gesubsidieerd door de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal.

Goedele De Clerck: "In deze documentaire vertellen dove rolmodellen van verschillende generaties zelf hun levensverhaal. Daarbij komt aan bod welke betekenis ze verlenen aan de gemeenschap en de plaats die ze voor zichzelf zien in de samenleving. De camera volgt hen deels in hun werk- en thuisomgeving. Deze film kan het brede publiek sensibiliseren over de ervaring van de Vlaamse doven/ gebarentaalgemeenschap en zet dove rolmodellen in de kijker."

Documentaire 'Ik ben ook een mens'