Mijn kind is doof

Ouders aan het woord

Mama van Elke"Als wij nu niet geluisterd hadden naar die mensen, dan hadden wij al die moeilijke gebaren allang onder knie."
Ouders van een slechthorende zoon"Wij zijn, als horende ouders, van mening: reik een dove of slechthorende baby (en zijn horende ouders) eerst gebaren aan en nadien komt de taal vanzelf!"
Ouders van Rohan”Ik hoop dat mensen ook zijn sterke kanten zien”
Patrick, papa van een slechthorende zoon"Via VGT komen we in contact met lotgenoten waarmee we ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen. Dit levert steeds boeiende gesprekken op."
Annick, tante van Simon"De hoop die we krijgen door de andere kinderen te zien evolueren, geeft ons elke week weer meer kracht."
Mama van Nell"We oefenen uiteraard thuis verder, ook al kennen we nog alle gebaren bij lange niet. En Nell, die zal er zeker wel bij varen!"
Jan, papa van Casper"Ook al verstaat onze Casper de meesten érg goed, toch is gebarentaal een noodzaak in zijn (ons) leven."
Ouders van Arwen en Rohan"Hoezeer ik ook getwijfeld heb voor en tijdens het kamp, hoemeer ik nu overtuigd ben van de enorme meerwaarde voor ons allen."
Andy, papa van Tibo en Lotte"Het evolueert nu zeer positief. En als hij iets niet verstaan heeft, kunnen wij gelukkig onmiddellijk bijsturen met Vlaamse Gebarentaal."
Jan, papa van Lennert"Hij zei (in gebaren uiteraard): 'Mama, ik vind het echt prettig om doof te zijn'."
Maaike, mama van Sander "Het is niet omdat hij met een CI kan horen, dat hij niet doof is."
Valerie, mama van een dove zoon"We zochten vooral naar een toekomstbeeld van het leven van ons kind."