Mijn kind is doof

“La Vérité” op DisABILITY Filmfestival

22/02/2019

De film ‘La Vérité’ opent de 9de editie van het Leuvense DisABILITY Filmfestival op maandag 11 maart om 18u30, georganiseerd in samenwerking met Doof Vlaanderen. De film gaat over Clémentine, een vrouw die dove kinderen met een laag ontwikkelingsniveau ondersteunt. Na de zelfmoord van een van haar voormalige studenten, een dove jongere die geconfronteerd werd met mislukkingen in de samenleving, besluit ze met de hulp van een journalist wat in beweging te brengen. Beiden starten vervolgens hun eigen onderzoek..."La Vérité” wordt gepresenteerd in de vorm van een fictief verhaal, maar regisseur Julien Bourges baseerde zijn scenario op getuigenissen van verschillende personen: doven, ouders van dove kinderen, gespecialiseerde professionals, psychologen en historici. Reservatie is wegens het beperkte aantal plaatsen verplicht. Reserveren kan je hier doen.