Mijn kind is doof

Inclusieve klassen met Vlaamse Gebarentaal en Nederlands als motor voor kwaliteitsvol onderwijs

27/08/2020

Inclusieve klassen met Vlaamse Gebarentaal en Nederlands als motor voor emancipatie en kwaliteitsvol onderwijs, dat is waar Doof Vlaanderen naar streeft. Het onderwijsmodel staat hier beschreven en hier: www.doof.vlaanderen/inclusieveklassen

Het laatste nieuws is dat de minister van Onderwijs in januari 2020 principieel akkoord is met het organiseren van deze onderwijsvorm. Het departement van Onderwijs en Doof Vlaanderen zitten momenteel volop in een voorbereidingsfase. Heb je interesse in dit onderwijsmodel voor jouw peuter of kleuter? Neem contact op met Marieke Kusters: marieke.kusters@doof.vlaanderen. Zo kom je in contact met andere geïnteresseerde ouders en blijf je zo goed mogelijk op de hoogte.