Mijn kind is doof

Infosessie hervorming secundair onderwijs

04/02/2020

Op 1 februari ging de tweede infosessie over de modernisering van het secundair onderwijs door in Antwerpen, in samenwerking met Doof en Gezin. Kim Bogaerts van VCOV, de ouderkoepel van het vrije onderwijsnet, gaf een toelichting, waarbij er ruimte was voor vragen. Bedankt, Kim en VCOV! 

Kon jij er niet bij zijn, maar wil jij ook deze informatie bekijken? De drie ouderkoepels GO! Ouders, VCOV en KOOGO, hebben samen een brochure ontwikkeld. Deze brochure kan je bekijken in twee vormen: 
- een interactieve brochure: https://www.koogo.be/sites/default/files/pdf/Digitale-Brochure-Modernise...   
- een brochure die je gemakkelijk kan downloaden en afdrukken: https://www.vcov.be/storage/info/Aanbod/359_1571386367.pdf 

Heb je vragen hierover? Contacteer één van de ouderkoepels: 
- Als je kind naar een GO! school gaat: timothy.van.raemdonck@g-o.be van GO! Ouders
- Als je kind naar een vrije school gaat (onder andere katholieke scholen): kim.bogaerts@vcov.be van VCOV
- Als je kind naar een gemeente- of stadsschool gaat: an.ryckmans@ovsg.be van KOOGO