Mijn kind is doof

Tweetalige klassen in een reguliere school

28/05/2018

Doof Vlaanderen bereidt de opstart van tweetalige klassen in een reguliere school voor. Hier wordt er onderwijs gegeven in Nederlands en Vlaamse Gebarentaal, voor dove kinderen, hun broers en zussen, en horende kinderen van dove ouders. Deze klassen worden opgericht op één of twee plaatsen in Vlaanderen, mogelijk in september 2019.

Informatie over dit model kan je hier vinden.

Dit onderwijsmodel werd toegelicht in aan ouders van kinderen tussen 0 en 5 jaar, in Gent (15/12/2017), Brussel (20/04/2018), Hasselt (26/04/2018), Brugge (27/04/2018) en Antwerpen (28/04/2018). Op deze manier hebben we in totaal 70 geïnteresseerde ouders bereikt. Een mix van horende ouders van dove kinderen, dove ouders van dove kinderen en dove ouders van horende kinderen. Op 25 mei 2018 werd er ook een infomoment georganiseerd voor een breed publiek. In totaal waren er 30 deelnemers: zowel ouders, hun familieleden en vrienden, professionals als studenten kwamen luisteren.

Een PDF van de powerpointpresentatie die werd gebruikt als rode draad op deze infomomenten kan je hier terugvinden: https://bit.ly/2seKLID

In juni volgt de opstart van een oudercomité voor tweetalig onderwijs.