Mijn kind is doof

Vlaamse Gebarentaal voor kleuters

28/05/2018

De lessenreeksen ‘Vlaamse Gebarentaal voor kleuters’ zijn succesvol opgestart en is volledig volzet. Twintig gezinnen krijgen les van acht dove lesgevers. De reeksen zijn opgebouwd rond thema’s die passen bij de leefwereld van kleuters. Het doel is dat ouders meer vertrouwen krijgen in communicatie in Vlaamse Gebarentaal met hun dove kleuters. Dit is een pilootproject, gecoördineerd door ’t Signaal vzw, in partnerschap met Doof Vlaanderen vzw, met de steun van VCOK (vormingscentrum opvoeding en kinderopvang) en enkele Rotary Clubs.

Meer info: www.mijnkindisdoof.be/vgtvoorkleuters