Mijn kind is doof

Vooruitgang in dossier tweetalige klassen

22/02/2019

Op 15 februari heeft Doof Vlaanderen een positief gesprek gehad met het kabinet en de administratie van Onderwijs, over tweetalige klassen in VGT en Nederlands. Het wordt geen proeftuin, maar een structureel en duurzaam plan. Hiervoor moeten verschillende elementen worden voorbereid, o.a. inschrijvingsregeling, beschermde ambt voor VGT-leerkrachten, ontwikkelen van eindtermen en een leerplan voor vakken VGT en Dovencultuur. Wegens de zware procedure is een start in september 2021 (in plaats van september 2019 of 2020) het veiligst en het meest realistisch.

Het kabinet bevestigt dat de politieke steun er is. Het is belangrijk dat we, met de naderende verkiezingen, de politici warm houden. Ondertussen investeren we in de verdere voorbereiding, samen met de administratie van onderwijs, voor een vlotte overdracht naar de volgende minister van Onderwijs. De reden dat de bal niet eerder aan het rollen ging, heeft te maken met het M-decreet en de opstart van het ondersteuningsmodel te maken, aldus het kabinet. Er was geen ruimte meer voor nieuwe dossiers. Ondanks de vertraging, is Doof Vlaanderen erg tevreden met deze vooruitgang.

Vragen? Mail naar marieke.kusters@doof.vlaanderen

 

meer informatie vind je hier