Mijn kind is doof

Werelddovendag 2019: "Doof & Divers"

01/07/2019

Werelddovendag gaat dit jaar door op zaterdag 28 september 2019 in de campus Kantienberg van Artevelde Hogeschool te Gent. Deze editie staat ook in het teken van de Internationale dag van Gebarentalen en de Internationale Week van de Doven. “Doof & Divers” is dit jaar het thema, er is namelijk heel wat diversiteit binnen de dovengemeenschap. Er zijn dove senioren, dove kinderen, doofblinde mensen, dove LGBTIQA+, dove vrouwen, dove migranten enzovoort. We willen enkele van deze doelgroepen in de kijker zetten door middel van lezingen, initiaties, workshops, infostands… Daarnaast zullen wij voor gezinnen een apart programma voorzien vol boeiende workshops e.a. voor zowel kinderen als ouders in de Wereld van Kina, een Gents natuurmuseum voor kinderen en jongeren vlakbij het gebouw waar WDD doorgaat. Meer details over het programma volgen nog, hou de nieuwsbrief en website (www.werelddovendag.be) alvast in de gaten.